10อันดับ เกมมือถือ มาใหม่ น่าเล่น มกราคม ปี 2021 [Android / IOS / Tap Tap] สวัสดีต้อนรับปี 2021

10อันดับ เกมมือถือ มาใหม่ น่าเล่น มกราคม ปี 2021 [Android / IOS / Tap Tap] สวัสดีต้อนรับปี 2021
Astracraft [Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.wxzcglobal

IOS : –Warhammer 40,000 : Lost Crusade [Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orcacorp.wargame&fbclid=IwAR3R1EfM1h0DVjYENdH19IfvPTJsYvP3PrGLgU5GLAbk85FK3copNIhq8JQ

IOS : –


Cookie Run : Kingdom [1.9 GB / Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsisters.ck

IOS : https://apps.apple.com/th/app/cookie-run-kingdom/id1509450845Death Park 2 [333.2 MB / Offline]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eg.deathpark2

IOS : https://apps.apple.com/th/app/death-park-2-scary-clown-game/id1532887006?l=th

MoeGirl Go! [Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pwrd.mgg

IOS : https://apps.apple.com/th/app/moegirl-go/id1084600058?l=th

Revelation M [Online]

Tap Tap : https://www.tap.io/app/91974Punk Royale 2052 [Online]

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cakebyte.punkroyalegame

IOS : Coming Soon
Dekaron M [Online]

Website : https://www.thumbage.co.kr/Game/DekaronM?fbclid=IwAR1NSwjtUmNs6hSfo9jX2-2OfXVw_gJteuMMugW8Gc37V8vforV3cNESniA

Fairy Tail : Power Awakens [1.6 GB / Online]

Tap Tap : https://www.taptap.com/app/185958

IOS (จีน) : https://apps.apple.com/cn/app/%E5%A6%96%E7%B2%BE%E7%9A%84%E5%B0%BE%E5%B7%B4-%E5%8A%9B%E9%87%8F%E8%A7%89%E9%86%92/id1527692210?l=en

Chrono Odyssey [Online]

Coming Soon