รีวิวเกม | Hades |

ช่วงนี้นอกจากต้องทำรีวิวเกมแล้ว
ยังต้องตีกับช่างอีกต่างหาก
การทำบ้านนี่มันเหนื่อยจริง ๆ เลย!
– Timestamp –
0:00 Introduce
0:49 Combat
3:13 Weapons
4:21 Enemies & Bosses
5:34 Keepsakes
6:32 Mirror of Night
7:35 Pact of Punishment
8:00 Decoration
8:35 Story
10:41 Result