รีวิวเกม | Death Stranding |

ขอให้สนุกกับการชมรีวิวเหมือนเช่นเคยนะครับ ขอตัวกลับไปสร้างถนนก่อนเพื่อพี่น้องกรมขนส่งที่กำลังลำบากได้มีชีวิตที่ดีขึ้น