รีวิวเกม | Sea of Thieves |

เรื่องเล่าสยองหนึ่งบรรทัด
ลืม Chest of Sorrow ไว้บนเรือ
(° ͜ʖ °) ( ͡o ͜ʖ ͡o) ( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)
– Timestamp –
0:00 Introduce
3:02 Factions & Voyages
5:19 Emissaries
6:43 Voyages
8:25 Combat
12:10 World Event
13:21 Cosmetic
15:17 MTX
15:49 Tall Tales
18:14 Solo Life
20:26 Advise
21:29 Arena
22:13 Result