7อันดับ เกมมือถือ มาใหม่ ประจำสัปดาห์ 2020!

.


Discord
https://discord.gg/4ZSYwq

____________________________________

7 – Exos Heroes
[ Android 🔻]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.exos
[ iOS 🔻]
https://apps.apple.com/us/app/exos-heroes/id1472315054
____________________________________

6 – Balancer
[ Android 🔻]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enteriosoft.extremebalancer3
[ iOS 🔻]
COMING SOON
____________________________________

5 – Cyber Fortress
[ Android 🔻]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstanvilgames.Cyberpunk.Battleground
[ iOS 🔻]
COMING SOON
____________________________________

4 – Paragon: InfinityWave
[ Android 🔻]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuker.paragonwave
[ iOS 🔻]
COMING SOON
____________________________________

3 – True Surf
[ Android 🔻]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trueaxis.truesurf
[ iOS 🔻]
https://apps.apple.com/us/app/true-surf/id1177819604
____________________________________

2 – Drift Sport
[ Android 🔻]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BlackCodeStudios.DriftSport
[ iOS 🔻]
COMING SOON
____________________________________

1 – Apex Legends
COMING SOON
____________________________________

.