คำตอบข่าว | เกมส์ฆ่า อาชญากรรม เลียนแบบ? | ช่อง8

เหตุอาชญากรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นโดยผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน และมักอ้างว่าเลียนแบบจากเกมส์ หรือ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาความรุนแรง อย่าง เกมส์ GTA เกมเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างไรต่อผู้เล่นติดตามได้ในคำตอบข่าวกับคุณนฤชา กมุทโยธิน

ช่อง 8 ดิจิตอลทีวี เพื่อนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน
https://www.facebook.com/thaich8
https://twitter.com/thaich8
http://instagram.com/thaich8
http://www.thaich8.com